• Rozhledna v Tišnově (Na kopci Klucanina, ve výši 401 m.n.m., 133 schodů, otevřena celoročně)

  • Květnice (Přírodní památka Květnice dosahující nadmořské výšky 470 m se nachází při severozápadním okraji města Tišnova. Kopec Květnice je významnou mineralogickou lokalitou.)

  • Dolní Loučky - zřícenina středověkého hradu Lúčka (dochované části původního zdiva)

  • Klášter Porta Coeli V Předklášteří u Tišnova (ženský cisterciácký klášter ze 13. století, ve kterém i v dnešní době žije komunita sester cisterciaček. Proslavenými dominantami tohoto kláštera jsou bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí románsko-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kapitulní síň a křížová chodba. Tyto unikátní umělecké skvosty jsou přístupné celoročně.V areálu kláštera se nachází Podhorácké muzeum, ve kterém mohou návštěvníci shlédnout stálou expozici s názvem "Dějiny a současnost kláštera Porta coeli".

  • Trenckova rokle (chráněný přírodní útvar v údolí Loučky nedaleko Tišnova, který připomíná krajinu Slovenského ráje. Tato divoká, příkrá a na Vysočině ojedinělá soutěska získala své jméno podle barona Trencka, který se zde údajně ukrýval. Na drobném potoce tekoucím z Drahonína se nachází řada kaskád a menší vodopád.)

  • Zřícenina gotického hradu Mitrov (dochované příkopy, části hradeb, věží...)

  • Hrad Pernštejn, Nedvědice (patří k nejvýznamnějším a nejkrásnějším moravským hradům)